Shard

หนุมานไอที

HANUMANIT CO., LTD. SOFTWARE DEVELOPMENT

บริษัท หนุมานไอที จำกัด HANUMANIT Co., Ltd.

Our Services

Software Development

พัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของหน่วยงาน เน้นการออกแบบระบบที่สอดคล้องกับการทำงานปัจจุบัน และพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับการทำงานมากที่สุดเพื่อให้ได้ระบบที่สมบูรณ์แบบตามความต้องการ

Software Maintenance

การตรวจสอบ บำรุงรักาษาระบบซอฟต์แวร์ การสำรองข้อมูล การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์

Hosting & Domain

บริการรับจดโดเมนและเช่าพื้นที่โฮสติ้ง (Domain Registration & Hosting) เรามี Shared Hosting บริการบนระบบ Cloud ซึ่งมีความปลอดภัย และมีเสถียรภาพสูงมากขึ้น

Training & Support

อบรมการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ และบริการดูแลเว็บไซต์ สำหรับหน่วยงาน

Design & Branding

ออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน เน้นการนำเสนอจุดเด่นของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ดี

Story 46

โครงการฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาคแก่โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 18

โครงการฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาคแก่โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 18

3 ก.ค. 2024 Story Kittiya Tangjit 64

โครงการฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาคแก่โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 18 วันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร

Read More
บำรุงรักษาระบบตรวจสอบอุปกรณ์การใช้งานระบบ Webbased Application Report for Pathology

บำรุงรักษาระบบตรวจสอบอุปกรณ์การใช้งานระบบ Webbased Application Report for Pathology

29 มี.ค. 2024 Story Manop Kongoon 457

บำรุงรักษาระบบตรวจสอบอุปกรณ์การใช้งานระบบ Webbased Application Report for Pathology Server Computer อุปกรณ์ต่างๆ เครื่อง Print Sticker เครื่องอ่าน Barcode

Read More
การประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2567

การประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2567

28 ก.พ. 2024 Story Naphapat Kongoon 696

การประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2567 PATHAOLOGY PRACTICE CHALLENGES DURING GLOBAL CRISIS

Read More
บรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบ Web-based Application Report for Pathology

บรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบ Web-based Application Report for Pathology

8 ก.ค. 2023 Story Manop Kongoon 978

บรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบ Web-based Application Report for Pathology

Read More
เข้าร่วมการอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค แก่โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 17

เข้าร่วมการอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค แก่โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 17

7 ก.ค. 2023 Story Manop Kongoon 830

เข้าร่วมการอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค แก่โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา Web-based Application Report for Pathology

Read More
เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์ ITA

เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์ ITA

2 ก.ค. 2023 Story Manop Kongoon 967

เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์ ITA

Read More

Projects 90

ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา

ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา

ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัย เชื่อมต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ผ่าน API เพื่อ Generate QR Code สำหรับการชำระเงิน เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยจะเก็บข้อมูลการชำระและออกใบเสร็จรับเง...

Read More
เทศบาลตำบลกันทรารมย์

เทศบาลตำบลกันทรารมย์

เทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ https://tt-kr.go.th/ ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตร...

Read More
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  https://yang-kr.go.th/ ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ...

Read More
ระบบการจัดการห้องปฎิบัติการทางพยาธิวิทยา (Laboratory Management Information System for Pathology)

ระบบการจัดการห้องปฎิบัติการทางพยาธิวิทยา (Laboratory Management Information System for Pathology)

ระบบการจัดการห้องปฎิบัติการทางพยาธิวิทยา (Laboratory Management Information System for Pathology) เป็นระบบรองรับการตรวจทางพยาธิวิทยาตั้งแต่ Register Case จนถึงการ Diagnosis ของแพทย์ โดยมีระบบการ P...

Read More
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  https://sepet.go.th/ ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจ...

Read More
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  https://www.sumrongphosai.go.th/ ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วย...

Read More

Products & Services 7

พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการ

พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการ

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ให้เป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้น เพื่อจัดการข้อมูลสำคัญที่มีนัยทางเศรษฐกิจ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศ...

Read More
โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI Evaluation Program)

โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI Evaluation Program)

โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI Evaluation Program)      IMPRESSION ให้บริการพัฒนาโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สามารถทำให้สอดคล้องกับการประเมินผลในองค์กร และเกณฑ์ประเมินของ...

Read More
โปรแกรมประเมินสมรรถนะบุคลากรในองค์กร Competency Assessment Program​

โปรแกรมประเมินสมรรถนะบุคลากรในองค์กร Competency Assessment Program​

ประเมิน Competency แบบง่ายๆ ด้วยมือถือ ให้บริการออกแบบ โปรแกรมประเมินสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร Competency Assessment Program ที่สามารถใช้เฉพาะขององค์กร คุณสมบัติของโปรแกรม 1. หัวหน้าและลูกน้องสาม...

Read More
จดโดเมน (Domain Registration)

จดโดเมน (Domain Registration)

บริการจดโดเมน (Domain Registration) โดเมนทั่วไป (.com, .net, .org) ปีละ 400 บาท สำหรับหน่วยงาน/องค์กร ปีละ 1,200 บาท หน่วยงานราชการ (.go.th) โรงเรียน (.ac.th) องค์กร (.or.th)...

Read More
ระบบเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบเว็บไซต์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองรับการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินท...

Read More
ระบบการจัดการห้องปฎิบัติการทางพยาธิวิทยา (Pathology Laboratory Management Information System)

ระบบการจัดการห้องปฎิบัติการทางพยาธิวิทยา (Pathology Laboratory Management Information System)

           ระบบการจัดการห้องปฎิบัติการทางพยาธิวิทยา (Pathology Laboratory Management Information System) เป็นระบบงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน ทำให้...

Read More

Training 1

Yii Framework 2 Training

Yii Framework 2 Training

การพัฒนา Web-based Application ด้วย Yii Framework version 2 วันที่ 1 Introduction to Yii Framework 2 Software ที่เกี่ยวข้อง (แนะนำให้ติดตั้งไว้ก่อน) Composer (getcomposer.org)...

Read More

Our Clients

Link