บำรุงรักษาระบบตรวจสอบอุปกรณ์การใช้งานระบบ Webbased Application Report for Pathology

  • Server
  • Computer
  • อุปกรณ์ต่างๆ เครื่อง Print Sticker เครื่องอ่าน Barcode