บริการจดโดเมน (Domain Registration)

โดเมนทั่วไป (.com, .net, .org) ปีละ 400 บาท

สำหรับหน่วยงาน/องค์กร ปีละ 1,200 บาท

  • หน่วยงานราชการ (.go.th)
  • โรงเรียน (.ac.th)
  • องค์กร (.or.th)