ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัย

  • เชื่อมต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ผ่าน API เพื่อ Generate QR Code สำหรับการชำระเงิน เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยจะเก็บข้อมูลการชำระและออกใบเสร็จรับเงินแบบอัตโนมัติ พร้อมสร้างเล่มที่ เลขที่ใบเสร็จอัตโนมัติ
  • กำหนดให้นักศึกษาสมัครใช้งาน และจองห้องพักได้ ด้วยตนเอง
  • มีระบบ Dashboard และรายงานสถานะต่างๆ เช่น จำนวนเงินทั้งหมดจากห้องที่เปิด จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าพัก เป็นต้น แสดงเป็นกราฟสวยงาม
  • ตั้งค่า หอพัก ประเภทหอพักและราคา ห้องพัก และจำนวนผู้เข้าพักต่อห้อง