พัฒนาระบบ Web based application report for pathology เป็นระบบสำหรับการออกผลการตรวจทางพยาธิวิทยา ตั้งแต่ Register Case Process case ที่ห้อง lab และ พยาธิแพทย์ออกผล โดยสามารถ tracking สถานะของแต่ละ case ได้ และมีระบบสำหรับการเรียกเก็บค่าตรวจของลูกค้าแต่ละรายตามช่วงเวลาได้

  • ระบบงานศัลพย์พยาธิ (Surgical Pathology)
  • ระบบงานเซลล์วิทยา Gyn
  • ระบบงานเซลล์วิทยา Non-Gyn
  • ระบบงาน DISH
  • ระบบ Special Staining Immunohistochemistry