ระบบ Web Application Report for Pathology เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการตรวจทางพยาธิวิทยาในส่วนงานศัลยพยาธิ (Surgical Pathology) และ งานเซลล์วิทยา (Cyto Pathology) ทั้ง Gyne และ Non-Gyne โดยพัฒนาระบบตั้งแต่ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจจนถึงออกรายงานผลการวินิจฉัยของแพทย์ ทั้งนี้ได้ทำการทดสอบความปลอดภัยของระบบเป็นที่เรียบร้อย และได้ Go-live ระบบเรียบร้อย