แนะนำการใช้งานระบบ Web-based Application Report for Pathology สำหรับ Nhealth สาขาโรงพยาบาลชีวามิตตรา เพื่อใช้งานระบบในการลงทะเบียนส่งตรวจ แล้วส่ง Specimen เข้าสำนักงานใหญ่ และให้แพทย์ทำการ Diagnosis เพื่อออกผลการวินิจฉัยต่อไป