เป็นตัวแทนมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย(ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา

บริษัท หนุมานไอที จำกัด ผู้พัฒนาและดูแลระบบ Web based Application ของมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย(ประเทศไทย) หรือ WAFCAT (Wheelchairs And Friendship Center of Asia (Thailand))

เป็นตัวแทนของมูลนิธิมามอบทุนส่งเสริมการศึกษา 30,000 บาทและปริ้นเตอร์เพื่อการศึกษา 1 เครื่องให้กับนักศึกษาทุนของ WAFCAT คือนางสาววานิสา จิตรปัญญา  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นและมานะพยายามในการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยทางมูลนิธิได้ให้การสนับสนุนนักศึกษาคนนี้มาตั้งแต่ระดับประถมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันวานิสาได้รับแต่งตั้งจากกองทุน WAFCAT ให้เป็นหนึ่งในนักศึกษาทุนรุ่นพี่ 4 คน เพราะเป็นกลุ่มแรกที่สามารถก้าวข้ามและพยายามผลักดันตนเองจนสามารถเรียนมาถึงระดับชั้นอุดมศึกษา

ทาง WAFCAT รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาต่อนางสาววานิสา มาจนถึงปัจจุบันนี้ ขอให้วานิสาตั้งใจเรียนให้สุดความสามารถเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุดคือการมีงานทำหลังเรียนจนสามารถเลี้ยงชีพตนเองได้ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้น้องๆในกองทุน WAFCAT เดินตามรอยต่อไป..ขอบคุณครับ!