เข้าร่วมประชุมโครงการบำรุงรักษาระบบเว็บท่า โดยบริษัท หนุมานไอที จำกัด ได้ทำการบำรุงรักษาระบบ และเพิ่มเติมระบบต่างๆ เพื่อให้เว็บท่าของหน่วยงานสามารถให้บริการและดำเนินการต่อไปได้อย่างเรียบร้อย โดยเรามุ่งเน้นการให้บริการบำรุงรักษาและตรวจสอบข้อผิดพลาดของระบบให้ตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างเต็มที่ และนอกจากนั้นเรายังมีบริการเพิ่ม Function การทำงานให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม* จึงทำให้เว็บไซต์ที่เราดูแลนั้นมีเสถียรภาพ และตอบสนองความต้องการขององค์กรได้มากที่สุด