เข้าร่วมการอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค แก่โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา

Web-based Application Report for Pathology