อบรมการใช้งาน Adobe Captivate เพื่อการจัดทำ e-Learning ณ​ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ