อบรมการสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย ECShop ณ​ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ