บริษัท หนุมานไอที ที่ดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลพยุห์ พร้อมทำการสาธิตการใช้งานระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลพยุห์ ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์