ร่วมเป็นทีมวิทยากรโครงการ e-Commerce สำหรับกลุ่มแม่บ้านในองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านสามารถขายสินค้าผ่าน Platform ออนไลน์ เช่น Facebook ได้โดยเป็นการอบรมในเชิงปฏิบัติการเน้นให้สามารถนำไปเปิดร้านออนไลน์ใช้งานได้ทันที ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายก เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ทีมวิทยากรของเราได้แก่ นิรัตศัย โคตรชมภู มานพ กองอุ่น และ ณภาภัช กองอุ่น