จัดทำเว็บไซต์โรงเรียนรองรับการประเมิน ITA

ชื่อโรงเรียน Website URL
โรงเรียนบ้านแดงหม้อ http://bandangmoh.ac.th/
โรงเรียนบ้านจิก http://banjik.ac.th/
โรงเรียนบ้านกอก http://bankok.ac.th/
โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี http://chumchonsangtho.ac.th/
โรงเรียนดอนมดแดง https://dongbang.ac.th/
โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง https://dydy.ac.th/
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ http://huarua.ac.th/
โรงเรียนบ้านขามใหญ่ http://khamyai.ac.th/
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) https://nonglai.ac.th/
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ http://thabor.ac.th/
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ http://banphaiyaischool.ac.th/
โรงเรียนบ้านธาตุน้อยสิงห์ประชาวิทยาคาร https://banthatnoi.ac.th/
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) http://namkhamdang.ac.th/
โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) http://phakwan.ac.th/
โรงเรียนสหธาตุสามัคคี (บำเพ็ญพิทยาคาร) http://sahathatsamakkee.ac.th/
โรงเรียนบ้านพระโรจน์ http://praroj.ac.th/