นโยบายความเป็นส่วนตัวของแอป Thailand Train Tracking

อัปเดตล่าสุด: 25 สิงหาคม 2023

ขอต้อนรับเข้าสู่แอป Thailand Train Tracking ที่จะช่วยให้คุณติดตามรถไฟและข้อมูลการเดินทางอื่น ๆ ในประเทศไทย นี่คือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่จะอธิบายถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีการใช้งานข้อมูลเหล่านั้น

ข้อมูลที่เรารวบรวม:

เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้บริการในแอป Thailand Train Tracking ดังนี้:

  • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์: เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งปัจจุบันของคุณเพื่อแสดงแผนที่และข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง
  • ข้อมูลการค้นหา: เราอาจจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาเส้นทางหรือสถานีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล:

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเพื่อ:

  • แสดงข้อมูลตำแหน่งและเส้นทางการเดินทางในแอป Thailand Train Tracking
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพแอปและบริการของเรา
  • วิเคราะห์และเข้าใจแนวโน้มการใช้งานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ

การเปิดเผยและการแชร์ข้อมูล:

เราไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ข้อมูลที่เรารวบรวมจะถูกเก็บเป็นความลับและจะใช้เพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

การติดต่อเรา:

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม โปรดติดต่อเราที่ privacy@traintrackingthailand.com

การอัปเดตนโยบาย:

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถูกแสดงในแอปของเราเพื่อให้คุณทราบ

เมื่อคุณใช้งานแอป Thailand Train Tracking นี่หมายถึงคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และการใช้ข้อมูลของคุณตามที่ได้ระบุไว้