บริการของเรา

บริการของเรา

พัฒนาระบบ Web Application

รับพัฒนาระบบสำหรับหน่วยงานราชการและเอกชนบนพื้นฐานของ Web-based Application เพื่อตอบสนองการทำงานในลักษณะออนไลน์ ที่ช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น
  • ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (Content Management System)
  • ระบบสมาชิก (Member System)
  • ระบบกระดานข่าว (Forum)
  • ระบบซื้อขายสินค้า (E-Commerce System)
  • ระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งาน (User role-based access control)
  • ระบบแบบสำรวจ (Poll and Survey System)
  • ระบบปฏิทินกิจกรรม (Activity Calendar System)
  • ระบบการแสดงรายงาน (Report)