เว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน

ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานราชการ

เพื่อเป็นการลดภาระการดำเนินงานของทางหน่วยงานของท่าน บริษัท หนุมานไอที จำกัด จึงขอเสนอรายการปรับปรุงเว็บไซต์ในระดับหน่วยงาน ให้เป็นมาตรฐานสากล มีความทันสมัยและเป็นปัจุบันด้วยการออกแบบโปรแกรม (Web Application) ที่ได้มาตรฐานโดย ทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ง่ายต่อการใช้งาน โดยมีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ ดังนี้
  1. ระบบข่าวสาร สามารถส่งข่าวสาร ข่าวประกาศ ให้ประชาชนได้รับทราบข่าวความเคลื่อนไหวได้
  2. ระบบเนื้อหา ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติม/แก้ไข/ปรับเปลี่ยนเนื้อหา ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
  3. ระบบแกลลอรี่ภาพ สามารถใส่ภาพภาพกิจกรรม (Upload) ของชุมชน ภาพบุคลากร ภาพแหล่งท่องเที่ยว ภาพผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน และอื่นๆ ทีต้องการ เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบทุกเวลา
  4. ระบบกระดานข่าว สามารถตั้งกระทู้ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้
  5. ระบบผู้บริหารเว็บไซต์ บุคลากรในหน่วยงานสามารถจัดการปรับปรุงเว็บไซต์ได้
  6. จัดอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่พร้อมคู่มือการใช้งานเว็บไซต์
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยนำพาองค์กรของท่านให้ก้าวสู่ยุคข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารข้อมูลอย่างรวดเร็วแก่ประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่ให้ทราบข้อมูลข่าวสารการพัฒนาของหน่วยงานได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ค่าบริการ

สร้างเว็บไซต์ใหม่
25,000 บาท
ปรับปรุงเว็บไซต์เดิม
19,990 บาท

การแนะนำ (Affiliate)

คุณสามารถแนะนำให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้จัดทำเว็บไซต์กับเรา ซึ่งเราขอมอบค่าแนะนำให้ 10%

ติดต่อ

ลูกค้าที่ใช้บริการ

ฯลฯ